DAMIS – tai duomenų analizės įrankis, sudarantis tyrėjams galimybę atlikti pagrindinius duomenų analizės tyrimus (klasifikavimą ir grupavimą), vizualios analizės priemonėmis tirti daugiamačių duomenų projekcijas į plokštumą, duomenų tarpusavio panašumus, atskirų daugiamačių duomenų požymių įtaką ir tarpusavio priklausomybes, naudojant lygiagrečiųjų ir paskirstytųjų skaičiavimo išteklius (VU MII klasteris – VU MIF superkompiuteris). Taip pat yra įgyvendinti pradinio duomenų apdorojimo bei pagrindinių statistinių charakteristikų apskaičiavimo algoritmai. Tyrėjas, sudarydamas mokslinių darbų sekas, gali nurodyti, kokia tvarka bus vykdomi duomenų apdorojimo ir analizės algoritmai. Yra galimybė sudarytas sekas keisti, išsaugoti, naudoti kitų duomenų analizei. Gautus rezultatus galima išsaugoti naudotojo kompiuteryje arba MIDAS saugykloje.

Įrankis sukurtas pagal 2013 m. vasario 12 d. duomenų analizės metodų algoritmizavimo ir pilotinio įrankio programinės įrangos sukūrimo paslaugų sutartį Nr. APS-580000-243 ir atnaujintas pagal 2015 m. vasario 12 d. pilotinio duomenų analizės įrankio (DAMIS) programinės įrangos atnaujinimo paslaugų sutartį Nr. APS-13300-447 tarp VšĮ „Informatikos mokslų centras“ ir Vilniaus universiteto. Paslaugos vykdomos Vilniaus universitetui įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo remiamą projektą „Nacionalinės atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas“ pagal „Informacinė visuomenė visiems“ prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V „Mokslo duomenų archyvas“.

DAMIS kūrėjas – Všį „Informatikos mokslų centras“ http://www.inscience.lt.

Išeities kodas – https://github.com/InScience/DAMIS ir https://github.com/InScience/DAMIS-GUI.

Vartotojo instrukcija – https://damis.midas.lt/page/vartotojo-instrukcija.html

Informacinis filmukas – https://damis.midas.lt/docs/Damis.mp4

Pastebėjote klaidas ar netikslumus, susisiekite su mums: info@midas.lt arba

registruokite https://github.com/InScience/DAMIS-GUI/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue